martes, 6 de octubre de 2015

MOCIÓ PELS ANIMALS APROVADA A MOLLET


Ahir, dilluns 5 d'octubre, al ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès es va aprovar per unanimitat dels 25 regidors (7 PSC, 7 Canviem Mollet, 5 Ara Mollet-ERC-MÉS, 3 C's, 2 CDC, 1 PP) una moció sobre els animals de companyia presentada per la Sra. Judit Vizcarra, regidora d' Ara Mollet-ERC-MÉS en la que hem participat activament en la seva redacció membres de la Protectora d'Animals Vallès Natura.


La moció va ser consensuada abans del ple amb els diferents partits, primer a la Junta de Portaveus i amb una reunió posterior amb l'actual Govern de la població.Encara que aquest cop pel camí es van quedar punts importants a consideració del creixent sector animalista de Mollet com son la creació d'un punt permanent d'informació i atenció a les incidències amb animals a la ciutat, l'organització de campanyes d'esterilització a baix cost per animals xipats i censats a Mollet, la creació d'espais mixtes per gossos i humans als parcs de la població, el control ètic, sense mort, de les poblacions d'aus i l'actualització de la normativa municipal de tinença i drets dels animals seguint el Decret Legislatiu 2/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 15 d'abril, on s'aprova el text refós de Llei de Protecció dels Animals.Malgrat tot es tracta d'un avanç molt important a Mollet del Vallès en la lluita pels drets dels animals i en la gestió de la convivència entre animals domèstics i humans.Des de Vallès Natura continuarem treballant per fer ús dels punts aprovats en aquesta moció i aconseguir nous objectius.


Us passem el text de la moció aprovada:


MOCIÓ SOBRE TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS DE COMPANYIA, CIVISME I SALUT PÚBLICA

Els animals domèstics i els humans conviuen des del 9.000 aC. En el transcurs del temps, els animals i els humans conviuen des dels principis, prioritzant l’instint de supervivència d’uns i altres.

Las societats avançades cada vegada són més conscients que calen reflexions i noves polítiques perquè uns i altres visquin en equilibri i respecte per a les persones i per a la vida dels animals. Això vol dir mostrar respecte per als qui no simpatitzen amb els animals i, alhora, respecte per als que, tot al contrari, sí que els estimen.

Més que estigmatitzar i crear conflictes amb aquestes dues posicions que sempre existiran, hauríem de  promoure hàbits i bones costums per satisfer les dues parts.

D’una banda, de la tolerància amb las preferències de las persones, ja que no són qüestionables i tenint en compte que no habitem sols en aquest món, no ens resta altre remei que trobar espais de consens. Això vol dir un mínim de tolerància  d’uns i d’altres, sobretot el reconeixement de la responsabilitat dels qui són propietaris d’animals.

Pel que fa a aquells que tenen animals de companya, s’han d’incorporar tot un seguit de propostes per tal de promoure la tinença responsable dels animals domèstics.

És fonamental i prioritari continuar desenvolupant i implementant polítiques informatives adequades a la nostra població a través de campanyes que estimulin el criteri que tenir animals de companyia exigeix un seguit de responsabilitats per part dels  propietaris dels animals, ja que poden ocasionar molèsties.

Es proposa insistir en les campanyes, liderades o coordinades des de l’Ajuntament per tal d’estimular, sense estigmatitzar, la tinença responsable. Promoure la importància i obligatorietat del xip d’identificació, l’obligatorietat de les persones propietàries de censar els seus animals, la importància de revisions veterinàries periòdiques com a eina de prevenció, les vacunacions anuals obligatòries, fomentar al criteris de bona alimentació, la recollida d’excrements i la dissolució de l’ orina amb aigua, informar dels beneficis de l’esterilització i sobre tot, campanyes de rebuig i alternatives a l’abandonament.

Cal implementar un programa de Control de colònies de gats de carrer mitjançant el mètode CES (capturar-esterilitzar i  retorn). Cal identificar totes les colònies del nostre municipi i, amb la complicitat dels actuals cuidadors/es,  fer un cens amb fitxes dels animals. 

Comptant amb els cuidadors/es, sempre que sigui possible, per fer les captures dels gats, procedint a la seva revisió, esterilització i marcatge. Posteriorment reintroduir els animals a la seva colònia. Crear un sistema de comunicació entre els cuidadors/es  i un coordinador general per casos de malaltia, aparició de nous animals dins de la colònia, baixes, manteniment i seguretat dels animals. 

Caldria també una campanya informativa a la població sobre la gestió de les colònies de gats, sobre la prohibició de generar brutícia en al procés d’alimentació dels animals i sobre el respecte que cal tenir per ells, al trobar-se emparats per la Llei de Protecció Animal.

Necessitem un treball coordinat entre Ajuntament, policia local, veterinaris, protectores d’animals, associacions de voluntaris, cuidadors/es de colònies de gats, empresa contractada per la recollida d’animals perduts o abandonats,  etc. 

A través del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament, cal continuar fent l’esforç de coordinació perquè el treball d’aquest sector sigui eficaç. Per això amb el lideratge de l´ àmbit de salut pública es proposa crear una taula de treball i coordinació en matèria d'animals de companyia amb la participació de associacions i protectores.

Cal estudiar l’existència a cada barri de parcs mixtes on persones i animals trobin el seu lloc d’esbarjo. Això és necessari per a la salut i equilibri de la convivència entre persones i gossos.

Cal també fer un reconeixement públic a la tasca de voluntaris i d’associacions i cal trobar la seva complicitat i millorar escoltant els seus consells.

Recordem sempre que tot ésser viu mereix un respecte cap a la seva vida i és un deure d’uns i d’altres el donar-nos benestar. Els animals no són éssers racionals, però sovint ens donen lliçons de fidelitat, estimació i tendresa. L’estima pels animals és un sentiment transversal . I els humans hem d’aprendre també de la sensibilitat  i la fermesa interior dels animals.

Es proposa que el Ple 

ACORDI

1. Constituir una Taula de Coordinació per treballar de manera conjunta amb les associacions de la ciutat per continuar implementant programes i per sensibilitzar la ciutadania sobre la tinença responsable d’animals de companyia, donant a conèixer la tasca que en aquest àmbit realitzar l’Ajuntament i involucrant en aquesta taula a diferents col·lectius (Policia Local, veterinaris, cuidadors, membres de les entitats proteccionistes i/o animalistes).

2. Elaborar campanyes de difusió de tinença responsable d’animals de companyia i de la  tasca que es desenvolupa des dels serveis municipals, especialment dirigides a les escoles del municipi.

3. Formació dels membres de la Policia Local i agents cívics en aspectes de respecte i drets als animals, gestió i manipulació d’animals i situacions més habituals.

4. Habilitar al web municipal un espai específic per a millorar la informació que hi apareix sobre tinença responsable d’animals i campanyes específiques i donar difusió a través dels mitjans de comunicació. Amb informació bàsica, possibilitat de comunicació de persones per animals perduts o trobats...

5. Desplegar la  implementació del projecte de Colònies de Gats de carrer.

6. Continuar treballant per disposar de nous espais de lleure per a gossos a la ciutat.

7. Seguir treballant i aprofundir en el tractament i seguiment de plagues, en l’aplicació de mesures i de nous sistemes més ètics per a la seva eradicació.

8. Promoció, conjuntament amb les entitats, de programes educatius sobre tinença d’animals als escolars del municipi; així com estudiar la possibilitat d’espais divulgatius a les graelles de Ràdio Mollet i Vallès Visió.

Mollet, dilluns 5 d'octubre de 2015