miércoles, 22 de febrero de 2012

COL·LABORACIÓ POPULAR

Mollet. Illa de cases delimitada pels carrers Pau Claris, Calderó, Verdaguer i Macià. Esteu situats? La majoria de gent del nostre poble ja sabreu on estem.

En aquesta illa de cases Vallès Natura esta fent el control d'una colònia de gats que habita als patis interiors. Ens vam assabentar de la seva existència quan uns veïns ens van avisar que la senyora que els alimentava havia marxat de casa seva per problemes personals i els havia deixat a la seva sort.

L'avís va arribar massa tard i en les primeres visites només vam poder recollir dos gats morts per falta d'aliment al patí on la senyora els cuidava i dos més en un estat tant greu que malgrat la intervenció dels nostres veterinaris van morir als pocs dies. Només una gata que encara tenim en tractament sembla que sortirà endavant.

Després del primer cop vam iniciar un temps d'alimentació de la colònia i d'apropament als individus que encara quedaven. Un mascle adult negre, una femella adulta blanca i negra, i tres femelles joves blanques i atigrades.

Ja hem començat les tasques de captura, esterilització, cures i reintroducció. Per ara ja hem tractat a les tres gates joves atigrades. I ara ens cal trobar algun veí de la zona que tingui accès a l'interior de la illa de cases i que ens vulgui ajudar a controlar aquesta colònia de gats.

Ens cal el suport d'algú que estimi als animals perquè malgrat que maltractar un animal és un delicte tipificat a l'artícle 337 del Codi Penal sabem que hi ha un veí de la illa de cases que els ha estat disparant amb una escopeta de balins ja que hem tret alguns projectils dels animals i també sabem que els esta enverinant ja que, al menys, un dels gats morts presentava símptomes clars d'enverinament.

Per aquest motiu demanem l'ajuda de totes les persones que estimen els animals de Mollet per trobar a aquesta persona i així nosaltres poder presentar una denuncia en contra seva. Qualsevol informació potser d'utilitat, per petita que sigui.

No hi ha pitjor covard que el que fa mal a éssers indefensos. Creiem que el maltractament a les dones, els avis, els nens o els animals és completament inadmissible a la nostra població i és per aquest motiu que us demanem ajuda.

Estem convençuts que la nostra policia local i el nostre ajuntament també faran un pas endavant per garantir la seguretat dels animals del nostre poble i posar al seu lloc a les persones que fan de l'agressió i de la violència contra els més indefensos la seva diversió.

Gràcies Mollet!