domingo, 23 de septiembre de 2012

MOLLET LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS

Us volem informar que demà dilluns 24 de setembre al Ple de l'Ajuntament de Mollet en un dels punts de l'ordre del dia el grup ICV-EUiA ha presentat una moció per declarar Mollet ciutat lliure de circs amb animals.

Segons ens informa Marina Escribano, regidora portaveu del grup Municipal ICV-EUiA de Mollet del Vallès, la moció comptarà amb el suport de tots els grups del consistori. Esperarem al resultat de la votació però creiem que es tracta d'un altre pas endavant molt positiu per la nostra població i per assolir els nivells de respecte cap a els animals que gran part dels nostres veins demanen.

Des de Vallès Natura volem fer arribar el nostre agraiment i complicitat a la gent d'ICV-EUiA per aquesta iniciativa i per la lluita en defensa dels animals i la natura que sempre han portat.

A continuació us posem el texte de la moció:

Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA al ple de  l’ajuntament de mollet del vallès PER DECLARAR MOLLET DEL VALLÈS CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS

Atesos els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.

Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d’ansietat o de por.

Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats psico etològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de qualitat.

Atès que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a través de la violència.

Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a la conservació de les espècies.

Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.

Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.

Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles.

Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.

Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut pública per la possible transmissió de malalties
Atès que alguns animals salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més de perillar la vida del propi animal.

El grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mollet del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Mollet del Vallès amb els principis ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o salvatges.

SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests animals.

TERCER.- No permetre la instal·lació a Mollet del Vallès de circs amb animals salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades.

QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.

Marina Escribano Maspons

Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA
Mollet del Vallès, 16 de setembre de 2012